Kada apsimoka naudotis GPM lengvata gyvybės draudimo įmokoms?

Gyventojo pajamų mokesčių lengvatos ir gyvybės draudimo išmokų apmokestinimas GPM

Pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, sumokėtoms gyvybės draudimo įmokoms taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata. Pasibaigus metams, galima susigrąžinti gyventojų pajamų mokestį (15% už įmokas, sumokėtas per kalendorinius metus) nuo sumokėtų gyvybės draudimo įmokų. Įmokos negali viršyti 25% apmokestinamųjų pajamų.

GPM susigrąžinimo lengvata galima pasinaudoti mokant gyvybės draudimo įmokas, tačiau tik retais atvejais draudimo pabaigos išmokos bus neapmokestinamos GPM 15 proc. Apsimokės pasinaudoti GPM lengvata tik tada, jei gavę draudimo išmoką neturėsit sumokėti 15% GPM.

Kokiu atveju pasinaudojus GPM lengvata, išmokos nebus apmokestinamos:

  1. Tėvai draudžia vaikus iki 8 metų, ne mažiau 10 metų, Tai yra jei vaikas yra iki 7 metų (max tinka 7 metų su n mėnesių), tai draudimas bagsis 17 metų n mėnesių ir nuo draudimo išmokos nereikės mokėti 15 proc GPM. VAIKAS IKI 8 METŲ (iki 18 metų)
  2. Draudžiasi ne trumpesnei nei 5 metų sutarčiai iki amžiaus 60 metų,  jei išmoką sumokės esant 60 metų nereikės mokėti GPM už išmoką. (Jei gimęs 1961m ir vėliau, tai pensija bus sulaukus 65 metų.) Tai dirbantis žmogus nuo 18 iki 55. Jei 55 metai, tai sutartis 5 metam,  jei 25, tai 30 metų sutartis, jei 18, tai 37 metų startis. DIRBANTIS 18-55 METŲ (iki pensijos 5 metai)
  3. Neįgalusis, kai darbingumas 0–40 proc. ne trumpesnė nei 5 metų sutartis. DIRBANTIS NEĮGALUSIS 0-40%

Šūkiai tikslinėms grupėms:

  • Turi vaikų iki 8 metų? Susigrąžink 25 procentus mokesčių (GPM)“ (sutartis nuo 10 metų)
  • Dirbi? Sudaryk gyvybės draudimo sutartį ir susigrąžink 25 procentus mokesčių (GPM)“ (sutartis sudaroma iki 60 metų amžiaus, min 5 metų trukmės)
  • Dirbi ir esi neįgalus?  Susigrąžink 25 procentus sumoketų mokesčių (GPM)“ (sutartis nuo 5 metų, darbingumas iki 0–40%)

Argumentai:

  • Tai kaip indėlis banke su 15% metinių palūkanų. Maksimali suma kiek gali nunešti į aukso kasyklą yra 25 procentai pajamų.
  • Kiek išmeti pinigų į balą? Pajamos * 0.25*0.15=Pajamos*0.0375   pvz. 350*0.0375=13 eur

Šaltiniai:

  1. GPM įstatymas, 17 straipsnis „Neapmokestinamosios pajamos“, 9 ir 10 punktai
  2. GPM įstatymas 21 straipsnis „Iš pajamų atimamos išlaidos“, 1 punktas.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C677663D2202/DThNnOvKDw

Komentarai

Komentarų