Draudiminis įvykis

Draudimo įstatyme: „Draudimo įvykis – draudimo sutartyje ar šio įstatymo nustatytas atsitikimas, kuriam įvykus, draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas ar trečiasis asmuo įgyja teisę į draudimo išmoką“. Taip išeitų , kad įvykus draudiminiam įvykiui, kaip draudimo sutartyje ar įstatyme numatytam atsitikimui, draudėjas besąlygiškai įgis teisę į draudimo išmoką. Tačiau taip nėra. Draudiko pareiga mokėti draudimo išmoką ir draudėjo teisė ją gauti priklauso ne tik nuo draudiminio įvykio, bet ir nuo kitų aplinkybių.

Draudėjas, įvykus draudiminiam įvykiui, privalo laikytis draudimo įmonės nurodymų ir veikti siekdamas sumažinti žalą ar stengtis jos išvengti. Jeigu draudėjas neatlieka šios pareigos, draudimo įmonė turi teisę neatlyginti tos žalos dalies, kuri atsirado dėl pareigų neatlikimo. Draudimo įmonė atlygina draudimo sumos dydžio nuostolius, atsiradusius draudėjui siekiant sumažinti žalą ar jos išvengti.

Draudimo įmonės turi teisę savarankiškai aiškintis draudiminių įvykių aplinkybes arba kreiptis pagalbos į teisėsaugos organus. Draudiminiai įvykiai nurodomi draudimo sutartyse, dažniausiai draudimo taisyklėse.

Draudėjo pareigos, atsitikus draudiminiam įvykiui

Draudimo išmoka

Komentarai

Komentarų