Draudėjo pareigos, atsitikus draudiminiam įvykiui

Atsitikus draudiminiam įvykiui, draudėjas privalo:

 1. Nedelsdamas imtis galimų priemonių gelbėti sužeistus žmones, apsaugoti transporto priemonę ar kitą turtą nuo tolesnio gedimo ir pašalinti priežastis, galinčias padidinti nuostolius;
 2. Imtis priemonių, kad atsitikęs įvykis nesukeltų pavojaus kitoms transporto priemonėms ir žmonėms;
 3. Apie autoįvykį pranešti kelių policijai ir jei to reikalauja aplinkybės, kitom įstaigoms. (Jeigu aišku kaltininkas, nėra sužeistų galima pildyti eismo įvykio deklaraciją ir nekvieti policijos).
 4. Pasirūpinti, kad būtų išsaugotos autoįvykio aplinkybės:
 5. Užsirašyti šiuos duomenis apie įvykį:
  • Įvykio vieta, laikas, data;
  • Nukentėjusios transporto priemonė (markė, modelis, valstybinis nr.)
  • Nukentėjusios transporto priemonės valdytojas;
  • Liudininkai;
  • Į įvykio vietą atvykę policininkai (vardai, pavardės).
 6. Informuoti nukentėjusiuosius, kur galima kreiptis dėl žalos atlyginimo ir užtikrinti, kad nukentėjęs asmuo nesiimtų turto remonto darbų iki neparodęs automobilio draudikui.
 7. Vykdyti kitus draudiko įpareigojimus, kad būtų sumažinta galimybė atsirasti didesniems nuostoliams.

Komentarai

Komentarų