Draudimo brokeris

brokerDraudimo brokerio veikla yra apibrėžta Lietuvos Respublikos vyriausybės draudimo priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos valdybos nutarimu „Dėl leidimų draudimo brokerių veiklai išdavimo tvarkos ir leidimo draudimo brokerio veiklai formos patvirtinimo“. Pagal šį nutarimą leidimas draudimo brokerio veiklai suteikia teisę vykdyti draudimo tarpininkavimo operacijas tarp draudėjo ir draudiko, konsultuoti draudimo ir perdraudimo klausimais, administruoti draudiminius įvykius, įvertinti draudžiamą turtą, turint tam licenciją. Pateiktas veiklos rūšių sąrašas yra baigtinis, todėl jokia kita komercinė – ūkinė veikla draudimo brokeris užsiimti negali. Kontroliuoti draudimo brokerių veiklą turi teisę Lietuvos Bankas. Draudimo brokeris negali pradėti veiklos, neapsidraudęs savo profesinės atsakomybės. Minimali profesinės atsakomybės draudimo suma tui būti ne mažesnė nei 100000lt.

Draudimo brokeris yra dvilypė figūra: draudimo brokeris santykiuose su draudimo įmone atstovauja draudėjo interesus, atlikdamas pastarojo pavedimą, antra vertus, draudimo brokeris, esant tam tikroms aplinkybėms, gali būti draudimo įmonės įgaliotas atlikti konkrečius veiksmus, pavyzdžiui priimti draudimo įmokas, prisidėti prie draudiminių įvykių likvidavimo ir panašiai.

Draudimo brokerių įgaliojimai vykdant draudimo tarpininkavimo operacijas Lietuvos Respublikos draudimo teisės norminiuose aktuose nėra reglamentuoti. Draudimo brokerio teisių ir pareigų turinį dažniausiai nulemia privatūs susitarimai su draudimo įmonėmis ir su draudėjais. Šie susitarimai yra paprastai grindžiami paprotinės teisės normomis. Pavyzdžiui, visuotinai laikomasi taisyklės, kad draudimo brokeris net ir tuomet, kai veikia draudėjo pavedimu, komisinį atlyginimą už tarpininkavimą draudimo įmonės, o ne draudėjo.

Komentarai

Komentarų