Draudėjas

Fizinis arba juridinis asmuo, kuris sudaro draudimo sutartį su draudimo įmone yra vadinamas draudėju. Kaip draudimo sutarties šalis draudėjas privalo vykdyti sutartimi nustatytas pareigas. Svarbiausia draudėjo pareiga – mokėti draudimo įmokas. Sudarydamas draudimo sutartį bei jos galiojimo metu draudėjas taip pat privalo draudimo įmonei suteikti jos nustatytą informaciją apie sudarytas arba ketinamas sudaryti to paties objekto draudimo sutartis. Sutarties galiojimo metu padidėjus draudimo rizikai, draudėjas raštu privalo pranešti  draudimo įmonei. Ypatingas dėmesys draudimo įstatyme yra skirtas draudėjo pareigoms draudiminio įvykio metu: draudėjas privalo pranešti draudimo įmonei apie draudiminį įvykį ir pateikti visą ir teisingą informaciją bei dokumentus. Atsitikus draudiminiam įvykiui, draudėjas privalo laikytis draudimo įmonės nurodymų ir veikti, siekdamas sumažinti žalą ar stengtis jos išvengti. Civilinės atsakomybės draudimo taisyklėse labai dažnai būna numatoma draudėjo pareiga draudiminio įvykio atveju suteikti draudimo įmonei įgaliojimą, kad pastaroji galėtų atstovauti draudėjo interesus santykiuose su trečiosiomis šalimis. Tai yra ypač aktualu, kai tretieji asmenys pareiškia pretenzijas dėl žalos atlyginimo teisminiu keliu.

Sudaręs draudimo sutartį su draudimo įmone, draudėjas įgyja savo svarbiausiąją teisę gauti draudiminę apsaugą. Draudiminio įvykio atveju ši teisė perauga į teisę gauti draudimo išmoką

Komentarai

Komentarų