Draudėjo prašymas sudaryti draudimo sutartį

Paprastai draudėju tampa asmuo, kuris pareiškia ketinimą sudaryti draudimo sutartį.

Draudėjo prašymas sudaryti draudimo sutartį nėra vien paprasta oferta. Draudimo įmonės, nustatydamos prašymo formą ir turinį, suformuluoja klausimus apie aplinkybes, turinčias reikšmės konkrečios draudimo rizikos įvertinimui. Atsakydamas į visus draudiko klausimus paruošto prašymo anketoje, draudėjas įvykdo pareigą informuoti draudimo įmonę apie norimą apdrausti asmenį ar objektą. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad įstatymų leidėjas draudėjo pareigą informuoti draudimo įmonę sieja ne su prašymo pateikimo,  bet su draudimo sutarties sutarties sudarymo momentu. Tai reiškia, kad draudėjas vis tik privalo informuoti draudimo įmonę ir apie tas draudimo rizikos įvertinimui reikšmingas aplinkybes, kurios atsirado arba draudėjui tapo žinomos jau pateikus prašymą, bet dar nesudarius draudimo sutarties.

Draudimo įmone, nustatydama draudėjo prašymo sudaryti draudimo sutartį formą ir turinį, apibrėžia, kokia konkreti informacija apie apdrausti norimą asmenį ar objektą turi reikšmės įvertinant draudimo riziką. Todėl draudimo įmonė negali reikalauti iš draudėjo, kad šis informuotų ją apie reikšmingas draudimo rizikos nustatymui aplinkybes, nepaminėtas draudimo įmonės sudarytoje anketoje.

Draudėjas atsako už prašyme pateiktų duomenų teisingumą. Pagal draudimo įstatymo draudikas turi teisę sumažinti ar atsisakyti išmokėti draudimo išmoką, jeigu draudėjas, sudarydamas draudimo sutartį, pateikė draudimo akivaizdžiai neteisingus, draudimo įmokoms ar draudimo sumoms apskaičiuoti reikalingus, esminius duomenis apie draudimo objektą arba juos nuslėpė. Be to, draudimo sutartis laikoma negaliojančia, jeigu draudėjas, ją sudarydamas, apgaulės būdu suklaidino draudimo įmonę.

Komentarai

Komentarų