Draudimo liudijimas (polisas)

Pagal draudimo įstatymą draudikas privalo išduoti draudėjui draudimo liudijimą. Tai yra oficialus dokumentas, kurio patvirtinamas draudimo sutarties sudarymas. Draudimo liudijimo paskirtis – perteikti visus esminius draudimo sutarties punktus. Būtini draudimo liudijimo rekvizitai yra išvardinti įstatyme:

 1. Draudimo liudijimo numeris;
 2. Draudiko pavadinimas ir buveinės adresas;
 3. Draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas;
 4. Draudimo grupė ir draudimo taisyklių pavadinimas bei numeris;
 5. Draudimo objektas;
 6. Draudimo suma;
 7. Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai;
 8. Draudimo sutarties galiojimo terminas;
 9. Draudėjo parašas su įrašu, kad draudėjas su draudimo rūšies taisyklėmis susipažinęs;
 10. Draudimo įmonės įgalioto sudaryti draudimo sutartį asmens parašas ir draudimo įmonės antspaudas;
 11. Draudėjo parašas, antspaudas

Draudimo poliso išdavimo data

Komentarai

Komentarų