Draudimo sutarties taisyklės

Draudimo rūšies taisyklės. Lietuvos Respublikos įstatymo 6 str. nustato, kad draudimo sutartis sudaroma pagal draudimo rūšies taisykles. Draudimo rūšies taisyklės – pagal atskirą draudimo grupę draudimo įmonės nustatytos draudimo rūšies sąlygos, pagal kurias draudimo įmonė, turėdama Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos leidimą, vykdo savanorškąjį draudimą.

Kiekviena draudimo įmonė pati nustato sąlygas, kuriomis ji norėtų vykdyti savarankiškąjį draudimą. Šios sąlygos vadinamos draudimo rūšies taisyklėmis, kurios turi būti pateikiamos priežiūros institucijai, Tokiu būdu priežiūros institucija kontroliuoja draudimo rūšių taisyklių turinį ir prižiūri, kad nebūtų pažeidžiamos kai kurių nors draudimo sutartie dalyvių teisės ar interesai, kadangi draudimo rūšies taisyklėse nustatytos sąlygos bus taikomos kiekvienai to draudimo rūšies sutarčiai, sudarytai tarp draudimo įmonės ir  draudėjo. Priežiūros komisiją gali įtakoti draudimo taisyklių turinį.

Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo suteikta teisė draudimo įmonei pačiai pasirengti draudimo taisykles yra suvaržyta reikalavimų, keliamų draudimo taisyklių turiniui. Pagal įstatymą draudimo taisyklėse turi būti nustatyta:

 1. Draudėjo prašymo sudaryti draudimo sutartį forma ir turinys;
 2. Draudiminiai įvykiai;
 3. Nedraudiminiai įvykiai, kurių atvejų neišmokama žala;
 4. Draudimo objektai;
 5. Draudimo sumų apskaičiavimo tvarka;
 6. Draudimo sutarties galiojimo terminai;
 7. Keleriopo draudimo sąlygos;
 8. Ikisutartinės draudėjo ir draudimo padidintomis sumomis sąlygos;
 9. Piniginė kompensacija už draudimo sutarties nutraukimą;
 10. Netesybos už draudimo rūšies taisyklių pažeidimus;
 11. Ginčų tarp draudėjo ir draudiko sprendimo tvarka;
 12. Kitos draudimo sąlygos.

Komentarai

Komentarų