Civilinės atsakomybės draudimo samprata

Civilinės atsakomybės draudimas yra glaudžiasi susėjęs su šalyje egzistuojančiomis teisinėmis civilinės atsakomybės normomis. Jei civilinė asmens atsakomybė įstatymais būtų nenumatyta, t.y. jei nereikėtų atlyginti už kitiems asmenims ar jų turtui padarytus nuostolius, tai civilinės atsakomybės draudimas arba visiškai neegzistuotų arba būtų nepopuliari draudimo rūšis. Mūsų šalies civilinis kodeksas apibrėžia civilinę atsakomybę kaip „turtinę prievolę, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų sumokėjimo, o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius ar sumokėti netesybas.“

Civilinės atsakomybės samprata

Civilinė atsakomybė yra vieno asmens atsakomybė prieš kitą asmenį už pastarojo turtui ar sveikatai padarytą žalą.

Civilinė atsakomybė atsiranda tik esant nuostolius padariusiojo asmens kaltei, „išskyrus įstatymo ar numatytus sutarties atvejus, kuomet civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės“. Kaltė gali būti tyčinė arba netyčinė. Padaryti nuostoliai privalo būti kompensuoti nepriklausomai nuo to, ar žala buvo padaryta tyčia ar dėl neatsargumo.

Civilinė atsakomybė gali būti suprantama  kaip nuostolius padariusio asmens pareiga kompensuoti kitam asmeniui ar jo turtui padarytus nuostolius.

Komentarai

Komentarų