Įstatymų bei teisės normų išplitimas

Sparčiai didėjantis automobilių skaičius lėmė tai, kad daugelyje Europos valstybių greitu laiku buvo priimti automobilių eismo taisykles reglamentuojantys įstatymai. Pirmaisiais XX-ojo amžiaus metais beveik visos Europos valstybės jau turėjo savus, Anglijos bei Prancūzijos pavyzdžiu sukurtus, įstatymus. Tai daugiausia buvo bendro pobūdžio įstatymai reglamentuojantys automobilių registravimo bei numerių išdavimo tvarką, greičio bei kitus apribojimus.

Netrukus buvo pastebėtas ir įvertintas su automobilių naudojimu susijęs rizikos svetimam turtui, gyvybei bei sveikatai padidėjimas. Dėl to atsiranda civilinę transporto priemonių atsakomybę reglamentuojantys įstatymai. Austrija buvo pirmoji šalis, 1908 metų rugpjūčio 9 dieną išleidusi įstatymą, numatantį transporto priemonių civilinę atsakomybę. Šio pavyzdžiu greitu laiku pasekė ir kitos valstybės.

Nors transporto priemonių civilinė atsakomybė ir buvo įteisinta įstatymais, nemaža dalis vairuotojų buvo finansiškai nepajėgūs atlyginti nukentėjusių asmenų sveikatai ar turtui padarytą žalą. Šią problema buvo bandyta spręsti įvairiais būdais.

Pavyzdžiui, 1912 metais Norvegijoje buvo išleistas įstatymas, kuris numatė, kad leidimas eksploatuoti transporto priemonę automobilio savininkui gali būti išduodamas tik tuomet, jei jis palieka 20000 kronų dydžio užstatą eismo tarnyboje. Tokiu būdu garantuojamas kompensacijų išmokėjimas po eismo nelaimės dėl automobilio savininko kaltės nukentėjusiems asmenims.

1914 metais Šveicarijoje buvo priimtas įstatymas, numatantis privalomą transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimą minimalia įstatyme numatyta dydžio suma.

Privalomas transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimas atsirado ne iš karto, o vystėsi pamažu ir skirtingose Europos valstybėse skirtingu greičiu. Iš pradžių jis buvo privalomas daugiausiai tik visuomeninio transporto priemonėms. Užstato palikimas buvo laikoma patikima padarytos žalos atlyginimo garantija. Pirmosios šalys, kuriose buvo įteisintas privalomas transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimas buvo Suomija, Norvegija ir Danija. Lietuvoje įteisintas 2002 metais.

Komentarai

Komentarų