Kompensacinis fondas

Kompensaciniams fondams tenka svarbus vaidmuo įgyvendinant privalomąjį transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimą.

Tuomet, kai:

  • Nuostolius padariusi transporto priemonė būna neapdrausta,
  • Kaltas vairuotojas pabėga iš įvykio vietos ir transporto priemonė yra nerandama,
  • Draudimo įmonė, turėdama teisę, atsisako atlyginti apdraustos transporto priemonės padarytus nuostolius, žalą, padarytą trečiųjų asmenų sveikatai bei turtui, atlygina kompensacinis fondas.

Garantinis fondas atlygina tretiesiems asmenims padarytus nuostolius tik tais atvejais, kai nukentėjusiems asmenims nepavyksta išsireikalaut jiems padarytos žalos atlyginimo nei iš transporto priemonių vairuotojų, savininkų, jų civilinės atsakomybės draudikų, nei iš draudikų organizacijų, Tarkime, šalies draudimo biuras atsisako atlyginti nuostolius, kai užsienietis, turintis galiojančią žaliąją kortelę, padaro žalą trečių asmenų turtui ar sveikatai.

Kompensacinį fondą formuoja privalomąjį transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimą vykdančios draudimo įmonės. Tiek garantinio fondo formavimas, tiek ir iš fondo mokamų kompensacijų tvarka yra reglamentuojama atitinkamais įstatymais.

Kompensacinis fondas gali neatlyginti trečiųjų asmenų transporto priemonėms padarytų nuostolių, jei nuostolius padariusi transporto priemonė bei jo savininkas yra nenustatomi. Iš fondo gali būti atlyginami tik trečiųjų asmenų sveikatai ar kiti trečiųjų asmenų turtui padaryt nuostoliai.

Įstatymai dažniausiai numato draudiminio įvykio senaties terminą, kuriam praėjus, nuostolius patyręs asmuo praranda teisę į kompensacinio fondo išmoką. Dažniausiai galioja trijų metų senaties terminas.

 

Komentarai

Komentarų