Privalomas draudimas

Transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimas daugelyje Europos valstybių buvo paskelbtas privalomu, pastebėjus, kad  ne visi vairuotojai, padarę žalą tretiesiems asmenims ar jų turtui, yra pajėgūs patenkinti jiems keliamus civilinės atsakomybės reikalavimus, t.y. atlyginti žalą nuketėjusiems.

Transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimas yra privalomas visiems transporto priemonių bei priekabų savininkams, pastoviai gyvenantiems šalyje.

Transporto priemonės civilinės atsakomybės draudimas yra siejamas ne su konkrečiu asmeniu, bet su tam tikra transporto priemone. Taigi draudimo įmonė atlygins ne tik transporto priemonės savininko, bet ir visų kitų asmenų, vairavusių apdraustąją transporto priemonę, padarytus nuostolius. Nuostoliai padaryti tretiesiems asmenims ar jų turtui dažniausiai yra kompensuojami nepriklausomai nuo to ar žala buvo padaryta asmens, vairavusio transporto priemonę savininkui žinant bei įgaliojus, ar asmenų, kurie naudojo transporto priemonę be savininko žinios ir sutikimo ar net prieš jo valią. Pastaroji transporto priemonių vairuotojų grupė yra įtraukiama į apdraustųjų asmenų sąrašą siekiant apsaugoti autoįvykio metu nukentėjusių asmenų interesus. Reikia paminėti ir tai, kad neteisėto automobilio vairavimo atveju draudimo įmonė įgyja regreso teisę į nuostolius padariusį asmenį. Draudimo įmonė gali reikalauti iš transporto priemonę vairavusio asmens draudimo įmonės išlaidų, susijusių su draudiminiu įvykiu, atlyginimo.

Pagal šalyje egzistuojančias civilinės atsakomybės teisės normas, transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimas gali apimti ne tik tretiesiems asmenims bei jų turtui padarytus nuostolius, bet ir kitus finansinius nuostolius. Tarkim, civilinę transporto priemonės atsakomybę apdraudusi įmonė įsipareigoja kompensuoti nukentėjusiems asmenims:

  • Trečių asmenų turtui padarytą žalą;
  • Trečių asmenų sveikatai padarytą žalą;
  • Tretiesiems asmenims padarytus kitus finansinius nuostolius.

Komentarai

Komentarų