Nuostolių reguliavimas pagal žaliosios kortelės taisykles

Kiekvienos šalies biuras, kaip mokantis biuras, atsako už tai, kad šalies biurui priklausanti draudimo įmonė atlygintų kitos šalies tiriančiam biurui už šios draudimo įmonės apdrausto asmens užsienyje padarytą žalą bei kitas su draudiminio įvykio tyrimu susijusias išlaidas. Šalies biuras, kaip mokantis, yra įsipareigojęs atlyginti tiriančiojo biuro išlaidas, jei biurui priklausanti draudimo įmonė nebus pajėgi įvykdyti savo įsipareigojimų.

Kiekvienos šalies biuras, kaip tiriantis biuras, prisiima visą atsakomybę už užsienio vairuotojo tretiems asmenims padarytų nuostolių kompensavimą pagal toje šalyje galiojančius įstatymus. Už tiriančiojo biuro išlaidų, susijusių su draudimo įvykio, reguliavimu, kompensavimą yra atsakingas užsienio šalies mokantysis biuras

Komentarai

Komentarų