Žaliosios kortelės sistema

Siekiant įgyvendinti JTO rekomendaciją, Londone buvo pasirašytas susitarimas, padėjęs pagrindus tarptautinės draudimo kortelės atsiradimui. Susitarimas be visa ko numatė ir vieningą tarptautinio galiojimo transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo sutarties tekstą. Londono susitarime buvo nuspręsta, kad žaliosios kortelės sistemos funkcionavimo pagrindas bus dvišalės sutartys tarp atskirų šalių draudimo biurų. Jei susitarimas tarp dviejų šalių draudimo biurų yra nepasirašytas, tai žalioji kortelė, išduota vienoje iš jų negaliojo kitoje, ir atvirkščiai. Bet kurioje šalyje išduotoje žaliojoje kortelėje yra išvardintos visos šalys, priklausančios biurų tarnybai. Tos šalys, kuriose išduotoji tarptautinio draudimo kortelė negalioja, yra išbraukiamos iš išvardintų valstybių sąrašo. Šalis būdavo išbraukiama iš sąrašo ne tik tuo atveju, jeigu neegzistuodavo dvišalė sutartis tarp tų šalių draudimo biurų, bet ir biurų tarybai sustabdžius, kurios nors šalies pasirašytų dvišalių sutarčių galiojimą. Norėdamas įvažiuoti į valstybę, išbrauktą iš išvardinto valstybių sąrašo, transporto priemonės vairuotojas turėdavo apdrausti civilinę atsakomybę pasienyje.

Žaliosios kortelės sistema veikia tokiu būdu:

  1. Kiekvienos valstybės draudikai, vykdantys transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimą, narystės pagrindu steigia taip vadinamą, „šalie draudimo biurą“. Visus šalių drausimo biurus vienijantis organas buvo įkurtas Londone ir pavadintas Concil of Bureaux.
  2. Kiekvienos šalies draudimo biuras atlieka dvi funkcijas:
    1. Kaip mokantis biuras jis išduoda savo nariams, t.y. draudikams tarptautinio galiojimo transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo žaliąsias korteles, kurie jau patys atsako už šių kortelių pardavimą savo klientams, t.y. į užsienį vykstantiems draudėjams.
    2. Kaip tiriantis biuras kiekvienos šalies draudimo biuras tiria iš užsienio atvykstantiems ir turintiems galiojančią žaliąją kortelę vairuotojams iškeltų civilinės atsakomybės ieškinių pagrįstumą. Biuras reguliuoja iš užsienio atvykusio vairuotojo tretiems asmenims padarytus nuostolius pagal šalyje galiojančius statymus, t.y. laikydamas, kad užsienio vairuotojas buvo apdraudęs transporto priemonės civilinę atsakomybę pagal šalies įstatymų numatytus minimalius atsakomybės draudimo reikalavimus.
  3. Žalioji kortelė prilygsta lankomoje šalyje išduotai bei pagal tos šalies įstatymus sudarytai transporto priemonės civilinės atsakomybės draudimo sutarčiai. Tuo būdu keliaujant po įvairias Europos valstybes galioja viena transporto priemonės civilinės atsakomybės draudimo sutartis (žalioji kortelė), nors civilinės atsakomybės apimtys bei šios atsakomybės draudimo sumos kinta priklausomai nuo įvairiose šalyse galiojančių įstatymų. Belgijoje yra įteisinta neribota civilinė atsakomybė, numatanti visišką nuostolius padariusio asmens atsakomybę už tretiems asmenims ar jų turtui padarytą žalą. Turkijoje, priešingai, civilinės atsakomybės ribos yra gana siauros ir labai tiksliai apibrėžtos.
  4. Pasirašydamas dvišalę sutartį, vienos šalies mokantis biuras garantuoja, kad kitos šalies tiriančio biuro išlaidos bus atlygintos.

Komentarai

Komentarų