Žaliosios kortelės išdavimas

Teisę išduoti žaliąją kortelę turi tik šalies draudimo biurui priklausančios draudimo įmonės. Kiekvienos šalies draudimo biuras turi teisę reikalauti iš savo narių įsipareigojimų įvykdymo garantijų, kurių nepateikus, žaliosios kortelės gali būti neišduodamos, tačiau papildomų garantijų reikalavimas nėra tarptautinis susitarimas ir priklauso nuo atskirose šalyse galiojančių civilinės atsakomybės įstatymų bei kiekvienos šalies draudimo biuro bei draudimo įmonių sprendimo, žaliosios kortelės gali būti išduodamos draudėjams nemokamai (tarkim tokiu atveju, kai draudėjas turi transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo sutartį,  galiojančią šalies viduje), už jų išdavimą gali būti imamas tam tikras mokestis ar visa draudimo įmoka.

Šiuo metu, tik viena Europos sąjungos valstybė, o būtent Rusija, transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimas dar nėra įteisintas kaip privaloma draudimo grupė. Nepaskelbus transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo privalomu, prisijungimas prie žaliosios kortelės sistemos nėra įmanomas.

Komentarai

Komentarų