Taisyklės

Kaip naudotis Adraudimas.lt draudimo skaičiuokle?

Lankydamiesi svetainėje Adraudimas.lt (toliau – svetainė) ir atlikdami joje bet kokius veiksmus, Jūs (toliau – Vartotojas) privalote būti susipažinęs su svetainės naudojimosi taisyklėmis ir patvirtinti, kad sutinkate su šiomis naudojimosi taisyklėmis, bei susipažinote su tarpininko pateiktu informaciniu pranešimu. Toks patvirtinimas išreiškiamas atitinkamuose laukeliuose įvedus duomenis ir paspaudus mygtuką “Siųsti užklausą“.

1. Intelektinės nuosavybės teisių apsauga.

1.1. Visos svetainės Adraudimas.lt nuosavybės teisės, įskaitant grafinę, tekstinę informaciją, dizainą ir programinę įranga priklauso UADBB „Jopada“.

1.2. Giežtai draudžiama be raštiško UADBB „Jopada“ leidimo naudoti, saugoti, platinti svetainėje esantį turinį kitose interneto svetainėse bei žiniasklaidos priemonėse ir už tai yra numatyta LR įstatymuose numatyta atsakomybė.

1.3. Be raštiško UADBB „Jopada“ leidimo draudžiama svetainę naudoti komerciniais tikslais.

1.4. Draudžiama svetaine naudotis per programas, siunčiančias svetainei automatines užklausas.

 

2. Svetainės paslaugų aprašymas.

2.1. Svetainėje sudaroma galimybė vartotojams kreiptis dėl draudimo paslaugų ir konsultacijų draudimo klausimais.

2.2. Svetainėje gali būti sudaryta galimybė naudojantis draudimo skaičiuokle apsiskaičiuoti kai kurių draudimo bendrovių Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo kainas ir susitarus elektroniniu paštu užsakyti draudimo polisą.

2.3. Svetainės veiklą užtikrina ir draudimo tarpininkavimo paslaugas teikia UADBB „Jopada“, įmonės kodas 251490490, Lietuvos banko Draudimo Priežiūros tarnybos licencijos Nr. 000073.

 

3. Vartotojų pateikiama informacija.

3.1. Vartotojui pageidaujant pasinaudoti svetainės teikiamomis paslaugomis, atitinkamuose laukeliuose turi būti nurodyti atitinkami duomenys, reikalingi konkrečios paslaugos suteikimui.

3.2. Jūsų pateikiami duomenys naudojami tik draudimo tarpininkavimo paslaugoms teikti.

3.3. Kreipdamiesi dėl draudimo paslaugų ar konsultacijų internetu privalote pateikti tikslią ir išsamią asmeninę informaciją, kuri bus naudojama draudimo įmokos apskaičiavimo ir draudimo sutarties sudarymo tikslais. Pateikdami informaciją, patvirtinate, kad esate pateiktų duomenų subjektas arba asmuo, tinkamai įgaliotas pateikti kito asmens duomenis ir sutinkate, kad asmens duomenys būtų teikiami VĮ „Regitra“ ir draudimo įmonėms, bei jų pagrindu gaunami duomenys iš draudimo įmonių ir VĮ „Regitra“.

3.4. Mes netikriname pateiktos informacijos teisingumo. Pateikus neteisingą/netikslią informaciją gali būti neteisingai apskaičiuota draudimo įmoka, o įvykus draudžiamajam įvykiui draudimo bendrovė gali sumažinti arba nemokėti draudimo išmokos. Dėl pateiktos neteisingos/netikslios informacijos draudimo polisas gali būti negaliojantis. Už pareiktos informacijos teisingumą atsako ją pateikęs asmuo. Už visus UADBB „Jopada“ ir kitų trečiųjų šalių nuostolius, patirtus dėl neteisingos/netikslios informacijos pateikimo atsako informaciją pateikęs asmuo.

3.5. Be vartotojo sutikimo, mes neperduodame informacijos apie vartotojo užklausą/kreipimąsi trečiosioms šalims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais, bei išskyrus atvejus, jei UADBB „Jopada“ tam tikru metu ar toje vietovėje negali aptarnauti vartotojo užklausos/kreipimosi, ir/ar suteikti draudimo tarpininkavimo paslaugų.

3.6. Vartotojas svetinėje pateikęs informaciją, laikomas davęs nurodymą/pavedimą UADBB „Jopada“ pateikti pageidaujamos draudimo rūšies pasiūlymus užklausoje nurodytais kontaktais.

3.7. Nurodydamas kontaktinius duomenis, Vartotojas patvirtina, jog neprieštarauja ir sutinka kad nurodytais kontaktais būtų siunčiami informaciniai pranešimai.

 

4. Draudimas internetu, draudimo sutarties sudarymo, pristatymo bei apmokėjimo sąlygos.

4.1. Draudimo sutartis išduodama, atsiunčiant draudimo sutartį Vartotojo nurodytu elektroniniu paštu, bei, jei prašoma, siunčiant laišką paštu nurodytu adresu.

4.2. Draudimo sutartis laikoma sudaryta, nuo tada kai gaunamas apmokėjimas į UADBB „Jopada“ sąskaitą ir Vartotojas gavo elektroniniu paštu tai patvirtinantį draudimo polisą.

4.3. Už svetainėje užsakytą draudimo sutartį galima sumokėti mokėjimo pavedimu arba grynais banke mokant į UADBB „Jopada“ atsiskaitomąją sąskaitą, kuri bus atsiųsta elektroniniu paštu.

4.4. Negavus apmokėjimo į nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą per 2 dienas, poliso užsakymas yra anuliuojamas.

4.5. Vartotojas, sumokėdamas už Transporto Priemonės Valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sutartį, patvirtina ir pareškia, kad prieš įmokos sumokėjimą yra susipažinęs ir jam yra suprantamosLietuvos Respublikos draudimo įstatymo,Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo, Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos patvirtintų standartinių draudimo sutarties sąlygų bei kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių pasirinktą draudimo rūšį nuostatos.

4.6. Vartotojas, sumokėdamas už draudimo sutartį, patvirtina, kad prieš įmokos sumokėjimą, su gauta elektroniniu paštu draudimo sutartimi, sutarties sąlygomis bei pasirinktos draudimo rūšies taisyklėmis susipažino, joms pritaria, visi duomenys pateikti sutartyje yra teisingi.

4.7. Vartotojas, sumokėdamas draudimo įmoką, patvirtina, kad susipažino su tarpininko pateiktu  informaciniu pranešimu ir sudaro draudimo sutartį, bei įgalioja draudimo brokerį Vartotojo vardu pasirašyti draudimo sutartį ir kitus draudimo dokumentus.

4.8. Po draudimo sutarties sudarymo, Vartotojas tampa sudarytos draudimo sutarties šalimi (draudėju) ir privalo vykdyti visas draudimo sutartyje numatytas teises ir pareigas.

4.9. UADBB „Jopada“ turi teisę vienašališkai anuliuoti klaidingai išrašytas sąskaitas ir atsisakyti sudaryti draudimo sutartį, apie tai informuojant ne vėliau kaip per 5 dienas nuo draudimo įmokos sumokėjimo. Tokiu atveju sumokėta draudimo įmoka per 5 darbo dienas grąžinama ją sumokėjusiam asmeniui.

4.10. UADBB „Jopada“ neprisiima jokių įsipareigojimų ir neatsako, jei draudimo bendrovė nevykdo/netinkamai vykdo, ar negali vykdyti savo įsipareigojimų kylančių iš tarpininkaujant UADBB „Jopada“ sudarytos draudimo sutarties .

 

5. Nesutarimai ir skundai.

5.1. Nesutarimai ir ginčai dėl naudojimosi svetaine ar netinkamo paslaugų suteikimo sprendžiami derybų keliu, jų neišsprendus – teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.2. Skundai, dėl svetainės funkcionalumo ar netinkamo paslaugų suteikimo turi būti siunčiami info@adraudimas.lt.

 

6. Kitos nuostatos.

6.1. UADBB „Jopada“ vienašališkai turi teisę pakeisti, papildyti, taisyti šias taisykles, apie tai asmeniškai neinformuodamas vartotojų.

 

Komentarai

Komentarų